Microsoft – ExchgStdCAL 2019 SNGL OLP NL DvcCAL

Price (Full VAT): 1,996,200

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN:381-04491
  • Product Type: Standard
  • Version: 2019
  • Thời hạn license: Vĩnh viễn
  • Đơn vị tính: 01 Thiết bị/License
  • Hình thức cấp license: E-License