Microsoft – OfficeStd 2019 SNGL OLP NL

Price (Full VAT): 10,918,700

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN:021-10609
  • Product Family: Office Standard
  • Product Type: Standard
  • Version: 2019
  • Thời hạn license: Vĩnh viễn
  • Đơn vị tính: 01 PC/License
  • Hình thức cấp license: E-License