Microsoft – SkypeforBsnss 2019 SNGL OLP NL

Giá bán lẻ (full VAT): 913,900

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN: 6YH-01179
  • Product Family: Skype for Business
  • Product Type: Standard
  • Version: 2019
  • Thời hạn license: 1 năm
  • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
  • Hình thức cấp license: E-License