Microsoft – SharePointStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

Giá bán lẻ (full VAT): 3,607,500

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN: 76M-01689
  • Product Family: SharePoint Standard CAL
  • Product Type: Standard
  • Version: 2019
  • Thời hạn license:Vĩnh viễn
  • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
  • Hình thức cấp license: E-License