Microsoft – SfBSvrStdCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

Giá bán lẻ (full VAT): 1,202,500

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN:6ZH-00732
  • Product Family: SfB Server Plus CAL
  • Product Type: Standard
  • Version: 2019
  • Thời hạn license: Vĩnh viễn
  • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
  • Hình thức cấp license: E-License