Microsoft – SfBSVrEnCAL 2019 SNGL OLP NL UsrCAL

Giá bán lẻ (full VAT): 4,112,600

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN:7AH-00739
  • Product Family: SfB Server Ent CAL
  • Product Type: Enterprise
  • Version: 2019
  • Thời hạn license: Vĩnh viễn
  • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
  • Hình thức cấp license: E-License