Microsoft – SfBSvr 2019 SNGL OLP NL

Price (Full VAT): 106,589,600

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN:5HU-00410
  • Product Family: SfB Server
  • Product Type: Standard
  • Version: 2019
  • Thời hạn license: Vĩnh viễn
  • Đơn vị tính: 01 Server/License
  • Hình thức cấp license: E-License