Trang chủ Trung tâm bảo hành ORACLE

Trung tâm bảo hành ORACLE

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ORACLE


Liên hệ bảo hành qua Oracle Việt Nam hoặc các FDA được ủy quyền theo từng hợp đồng cụ thể (không nhận hàng bảo hành tại Oracle Việt Nam hay địa chỉ đại lý)

    Các trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của hãng: Oracle (toàn cầu)

    Các đại lý bảo hành ủy quyền:

Không nhận hàng bảo hành tại địa chỉ đại lý (tùy từng contract có các đại lý khác nhau)

.

.