Thiết bị thu phát vô tuyến Aruba Instant On AP25

Giá bán lẻ (full VAT): 8,250,000

  • Hỗ trợ 100+ thiết bị truy cập đồng thời.
  • Tốc độ truyền dữ liệu: 2.4GHz – 574Mbps, 5GHz – 4800Mbps
  • Chuyên dụng: Trong nhà
  • Hỗ trợ công nghệ Smart Mesh
  • Cổng 2.5 Gigabit Ethernet uplink
  • Hỗ trợ công nghệ 802.11ax (Wi-Fi 6) tốc độ cao
  • Hỗ trợ công nghệ mới nhất 4×4 MU-MIMO
  • Cấp nguồn: 802.3at (class), hoặc 12Vdc
  • Bảo hành: 2 năm
  • Reference link: Aruba Instant On AP25 Data Sheet (hpe.com)