Mô-đun SmartPID2000-Bên trong Tủ điều khiển thông minh (SACU)

Mô-đun SmartPID2000 được lắp đặt trong Tủ điều khiển thông minh để
giảm tác động của hiện tượng suy giảm hiệu suất trên tấm pin năng lượng
Mặt Trời (PID) và hỗ trợ hệ thống DC 1000 V / 1100 V / 1500 V.
Thông minh
Đọc dữ liệu và nâng cấp phần mềm
qua USB hoặc Web nhúng
Đáng tin cậy
Cấp bảo vệ IP65