Microsoft – VisioOnlnP2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd

Price (Full VAT): 4,329,000

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN: R9Z-00003
  • Product Family: Visio Online Plan 2 Open
  • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
  • Thời hạn license: 1 năm
  • Version: 2019
  • Đơn vị tính: 01 Người dùng/Licensee
  • Hình thức cấp license: E-License