Microsoft – ShrPntOnlnPlan2Open ShrdSvr SNGL SubsVL OLP NL Annual Qlfd

Price (Full VAT): 2,886,000

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN: R2Z-00003
  • Product Family: SharePoint Online Plan 2 Open
  • Product Type: Monthly Subscriptions-VolumeLicense
  • Thời hạn license: 01 năm
  • Vision: 2019
  • Đơn vị tính: 01 Người dùng/License
  • Hình thức cấp license: E-License