Microsoft – Prjct Std 2019 SNGL OLP NL

Price (Full VAT): 16,378,100

  • Hãng: Microsoft
  • Model/ PN: 076-05829
  • Product Family: Project
  • Product Type: Standard
  • Version: 2019
  • Thời hạn license: Vĩnh viễn
  • Đơn vị tính: 01 PC/License
  • Hình thức cấp license: E-License