Avaya – Power adapter 5V 1600 series IP Phone US Plug Level VI

  • Hãng:  Avaya
  • Model/ PN: 700512377
  • Chuẩn điện: 5V
  • Thông tin khác: Chuẩn nguồn cắm US
  • Bảo hành: 3 tháng từ ngày mua