Avaya 1403 TELSET

  • Hãng:  Avaya
  • Model/ PN: 700508193
  • Công nghệ: Digital Phone
  • Mục đích sử dụng: End Point – điện thoại bàn
  • Loa ngoài:  hỗ trợ
  • Giao thức: digital UTP/LAN
  • Bảo hành: 1 năm từ ngày mua