Aruba 7010 (RW)

Price (Full VAT): 254,546,000

  • Hãng: Aruba
  • Model/ PN: JW678A
  • Memory and Processor: N/A
  • Số Port: 16 Port 10/100/1000BASET 2 SFP
  • Tốc độ: Firewall throughput: 2Gbps
  • Routing/Switching Capacity: Số lượng AP tối đa: 32 Số lượng user/devices tối đa: 2048
  • Switch Fabric Speed: N/A
  • Lacenty: N/A
  • PoE: 150W
  •  Bảo hành:  1 Year