Trang chủ Tin công nghệ [Fujitsu]-Thông báo chương trình khuyến mãi 2 năm bảo hành từ 01/12/20 đến 31/03/21

[Fujitsu]-Thông báo chương trình khuyến mãi 2 năm bảo hành từ 01/12/20 đến 31/03/21

146

Trang chủ Tin công nghệ [Fujitsu]-Thông báo chương trình khuyến mãi 2 năm bảo hành từ 01/12/20 đến 31/03/21

[Fujitsu]-Thông báo chương trình khuyến mãi 2 năm bảo hành từ 01/12/20 đến 31/03/21

Dear Quý Đại Lý,

Để hỗ trợ đại lý bán hàng dịp cuối năm, Fujitsu hỗ trợ miễn phí thêm 01 năm bảo hành cho những máy bán ra trong thời điểm 01/12/2020 đến 31/03/2021. Theo file EDM đính kèm.

Thời gian bảo hành tính từ ngày trên hóa đơn xuất tới người dùng cuối. (Chương trình không bao gồm những máy dự án được Fujitsu hỗ trợ giá đặc biệt, với những dự án cần bảo hành 2 năm xin vui lòng liên hệ với Elite để được hỗ trợ).

Danh sách máy scan Fujitsu áp dụng khuyến mãi: iX100, iX1500, S1100i, S1300i, SV600, fi-65f, fi-800R, fi-7030, fi-7140, fi-716-, fi-7180, fi-7240, fi-7260, fi-7280, fi-7300NX, fi-7460, fi-7600-fi-7700, fi-7700S, fi-7900, N7100E

Cám ơn Quý Đại Lý đã hỗ trợ sản phẩm của Fujitsu trong suốt thời gian qua