Home Works

Works

Tuyển dụng

Home Works

21

07/21

Channel Sales – Hà Nội

Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm Doanh số sản phẩm  - Mở rộng

18

09/20

IT Infrastruture Field/Support Engineer

General Description We are looking for an IT Infrastructure Field/Support Engineer for post-sale activities. Position

18

09/20

Network Engineer

Vai trò/trách nhiệm   Nghiên cứu sản phẩm và giải pháp về sản phẩm network

29

06/20

VMware Presale – HaNoi, Ho Chi Minh

Mô tả chi tiết công việc - Tiếp nhận thông tin yêu từ bộ phận

01

03/19

Sales Executive

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ELITE 289/1 Ung Văn Khiêm, P25, Q Bình Thạnh