Home News Warehouse management with RFID technology

Warehouse management with RFID technology

118

Home News Warehouse management with RFID technology

Warehouse management with RFID technology

Hiện nay vấn đề quản lý kho là một trong nhiều băn khoăn lớn nhất của các nhà quản lý như: số lượng hàng tồn kho, số liệu thiếu chính xác, quản lý thủ công, cập nhật không kịp thời… Tất cả các yếu tố này đã đẩy giá thành sản phầm cao hơn và ảnh hưởng đến chiến lược, kế hoạch của công ty…

   Quy trình nhập kho
Khi nhập vào kho thành phẩm: các sản phẩm đã được gắn thẻ RFID, ở công tác nhập kho này nhân viên đẩy sản phẩm qua cửa kho (hoặc vị trí) được lắp đặt thiết bị đọc RFID. Khi sản phẩm đi qua, đầu đọc thẻ RFID sẽ đọc tất cả các thẻ RFID được gắn trên sản phẩm ngay cả khi không nhìn thấy chúng. Dữ liệu đọc được sẽ truyền thẳng đến phần mềm sever để đối chiếu, so sánh số lượng nhập kho hoặc tạo phiếu nhập kho mới với các thông tin cần quản lý khác. Kể từ lúc này sản phẩm được quản lý thông qua thẻ RFID được gắn trên sản phẩm.

Quy trình xuất kho
Tương tự cho công tác xuất kho, nhân viên đẩy sản phẩm qua của kho (hoặc vị trí) được lắp đặt thiết bị đọc RFID. Khi sản phẩm đi qua, đầu đọc thẻ RFID sẽ đọc tất cả các thẻ RFID được gắn trên sản phẩm ngay cả khi không nhìn thấy chúng. Dữ liệu đọc được sẽ truyền thẳng đến phần mềm sever để đối chiếu, so sánh số lượng xuất kho có chính xác hay không hoặc tạo phiếu xuất kho mới với các thông tin cần quản lý khác.

Quy trình kiểm kho và tìm kiếm vị trí sản phẩm
Trong công tác kiểm kho. Chỉ cần quản lý (nhân viên) vào phần mềm có thể biết được số lượng tồn kho và vị trí chính xác của từng sản phẩm. Lúc đó sẽ xuất ra báo cáo hoặc cập nhật lại số liệu theo yêu cầu của nhà quản lý.

    Quy trình kiểm tra nguồn gốc sản phẩm
Khi sản phẩm đã được xuất cho khách hàng, trong trường hợp sản phẩm bị lỗi hay có vấn đề gì mà công ty cần biết sản phẩm này được sản xuất khi nào, đã xuất cho ai,…thì có thể vào hệ thống để truy tìm thông tin về sản phẩm này thông qua RFID được gắn trên sản phẩm. Việc tìm kiếm thông tin được thực hiện với đầu đọc RFID hoặc bằng cách nhập tay mã số của sản phẩm này vào môđun truy tìm nguồn gốc, tất cả các thông tin liên quan đến sản phẩm này sê được hiển thị giúp công ty có những thông tin chính xác về sản phẩm và đưa ra được phương án giải quyết vấn đề một cách tối ưu.

 Hệ thống triển khải gồm: 

– Thẻ RFID được lập trình điện tử với thông tin duy nhất.

– Đầu đọc thẻ RFID.

– Anten.

– Phần mềm Server.

Lợi ích của việc áp dụng RFID trong quản lý kho:

– Giảm chi phí hoạt động của doanh nghiệp, tăng lợi nhuận.

– Chủ động được nguồn vốn nhờ tồn kho thấp và có chiến lược thích hợp.

– Hệ thống RFID giúp nhà quản lý biết được hàng hết date và xác định chính xác nhanh chóng vị trí của từng sản phẩm để giảm thời gian tìm kiếm và lấy nhầm sản phầm.

– Quản lý được lịch trình của sản phẩm trong quá trình sản xuất hoặc vận chuyển.

– Với sự tích hợp và hỗ trợ chặt chẽ trong hệ thống quản lý nghiệp vụ, RFID cho phép giảm các thao tác nhập số liệu, hạn chế tối đa nhầm lẫn trong các hoạt động nghiệp vụ.

    Giải pháp này giúp Công ty bạn:

– Nắm rõ tồn kho, tuổi hàng tồn kho quyết định kinh doanh phù hợp.

– Giảm được 90 % thiệt hại do hàng tồn quá lâu, hàng bị giảm giá.

– Trợ giúp quyết định nhập hàng / sản xuất mới.

– Đáp ứng nhanh chóng đơn đặt hàng của khách hàng.

– Giảm 100 % xuất nhập nhầm hàng nhờ tính chính xác của RFID.

– Giảm 90 % thời gian thao tác và nhập số liệu tại kho.