Oracle Fujitsu M12-2S

 • Hãng : Oracle
 • Model/ PN : Fujitsu M12-2S
 •  Số lượng bộ xử lý :  32
 •  Bộ xử lý hỗ trợ :   SPARC64 XII
 •  Số lõi trên mỗi bộ xử lý  : 12
 •  Tốc độ CPU : 4.25
 •  Khe cắm mở rộng I/O : 928
 •  Bộ nhớ : Upto 32TB
 •  Số khe cắm bộ nhớ : N/A
 •  Bộ điều khiển lưu trữ : Raid 0,1
 •  Dung lượng ổ cứng :  600GB HDD/900GB HDD/400GB SSD
 •  Số lượng ổ cứng hỗ trợ  : 8
 •  Cổng mạng : 4
 •  Cổng VGA/Serial/USB/SD : 2/1/3/0
 •  Quản lý :  XSCF
 • Kiểu dáng :  Rack
 • Bảo hành : 1