Trang chủ Siemens

Siemens

Sản Phẩm

Elite chuyên phân phối Siemens bao gồm:

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM SOLID EDGE – SIEMENS

STT Mã Sản phẩm Tên Sản Phẩm Tải Miễn Phí
1 SE398F Solid Edge Piping Design – Floating www.siemems.com/solidedge
2 NX10470 Solid Edge CAM Pro 5 Axis Mill
3 SE388F Solid Edge Premium – Floating
4 SE378H Solid Edge Premium Floating with Teamcenter
5 NX10460 Solid Edge CAM Pro Total Machining
6 SE315 Solid Edge WebPublisher – Floating
7 SE314 Solid Edge WebPublisher – Node Locked
8 NX10450 Solid Edge CAM Pro Foundation
9 SE376H Solid Edge Classic Floating with Teamcenter
10 SE385N Solid Edge Simulation – Node Locked
11 SE302 Solid Edge Design and Drafting
12 SE375N Solid Edge Embedded Client – Node Locked
13 SE385F Solid Edge Simulation – Floating
14 SE361 Solid Edge Electrical Routing add-on Floating
15 SE375F Solid Edge Embedded Client – Floating
16 LC2516 Solid Edge License Transfer Fee
17 SE351 Solid Edge Foundation Floating
18 SE350 Solid Edge Foundation Node Locked
19 NX31408 Solid Edge CAM Pro Turn Add-on
20 SE388N Solid Edge Premium – Node Locked

Liên hệ:

Mr. Vu (Lê Văn Vũ)  – Điện thoại: 0908 533 576

Email: vule@elite-jsc.com