Trang chủ Sản phẩm VGA MSI

VGA MSI

Trang chủ Sản phẩm VGA MSI
 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX1070 TI DUKE 8G
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Ti
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 8GB GDDR5 (256-bit)
 • Cores: 2432 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1683 MHz / 1607 MHz
 • Output: DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI 2.0b / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 4
 • Multi-GPU Technology: SLI, 2-way
 • Card Dimension (mm): 312 x 140 x 40 mm
 • Power connectors: 6-pin x 1, 8-pin x 1
 • Power consumption: 180 W
 • Recommended PSU: 500 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX 1070Ti ARMOR 8G OC
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1070 Ti
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 8GB GDDR5 (256-bit)
 • Cores: 2432 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1683 MHz / 1607 MHz
 • Output: DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI 2.0b / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 4
 • Multi-GPU Technology: SLI, 2-way
 • Card Dimension (mm): 279 x 140 x 37 mm
 • Power connectors: 6-pin x 1, 8-pin x 1
 • Power consumption: 180 W
 • Recommended PSU: 500 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX 1060 ARMOR 3G OCV1
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 3GB GDDR5 (192-bit)
 • Cores: 1152 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1759 MHz / 1544 MHz
 • Output: DisplayPort x 2 (Version 1.4) / HDMI 2.0b x 2 / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 4
 • Card Dimension (mm): 275 x 137 x 41 mm
 • Power connectors: 8-pin x 2
 • Power consumption: 120 W
 • Recommended PSU: 400 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX 1050 Ti 4G OCV1
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 4GB GDDR5 (128-bit)
 • Cores: 768 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1455 MHz / 1341 MHz
 • Output: DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 3
 • Card Dimension (mm): 177 x 116 x 36 mm
 • Power consumption: 75 W
 • Recommended PSU: 300 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX 1050 Ti 4GT LP
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 Ti
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 4GB GDDR5 (128-bit)
 • Cores: 768 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1392 MHz / 1290 MHz
 • Output: DisplayPort (Version 1.4) / HDMI 2.0b / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 3
 • Card Dimension (mm): 182 x 69 x 35 mm
 • Power consumption: 75 W
 • Recommended PSU: 300 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX 1050 2GT OCV1
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1050
 • PCI: PCI Express 3.0 x16
 • Memory: 2GB GDDR5
 • Cores: 640 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1518 MHz / 1404 MHz
 • Output: DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 3
 • Card Dimension (mm): 215 x 112 x 38 mm
 • Power consumption: 75 W
 • Recommended PSU: 300 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX1050 2G OCV1
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1050
 • PCI: PCI Express 3.0 x16
 • Memory: 2GB GDDR5 (128-bit)
 • Cores: 640 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1518 MHz / 1404 MHz
 • Output: DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 3
 • Card Dimension (mm): 177 x 116 x 36 mm
 • Power consumption: 75 W
 • Recommended PSU: 300 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX 1080Ti Armor 11G OC
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 11GB GDDR5X (352-bit)
 • Cores: 3584 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1645 MHz / 1531 MHz
 • Output: DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 4
 • Multi-GPU Technology: SLI, 2-way
 • Card Dimension (mm): 290 x 143 x 40 mm
 • Power connectors: 8-pin x 2
 • Power consumption: 250 W
 • Recommended PSU: 600 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX 1070 ARMOR 8G OC
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1070
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 8GB GDDR5 (256-bit)
 • Cores: 1920 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1746 MHz / 1556 MHz
 • Output: DisplayPort x 3 (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 4
 • Multi-GPU Technology: SLI, 2-way
 • Card Dimension (mm): 279 x 140 x 37 mm
 • Power connectors: 8-pin x 1
 • Power consumption: 150 W
 • Recommended PSU: 500 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX 1060 6GT OCV2
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1060
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 6GB GDDR5 (192-bit)
 • Cores: 1280 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1759 MHz / 1544 MHz
 • Output: DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 2
 • Multi-GPU Technology: No
 • Card Dimension (mm): 247 x 115 x 39 mm
 • Power connectors: 6-pin x 1
 • Power consumption: 120 W
 • Recommended PSU: 400 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX1050TI 4GT OCV1
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1050Ti
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 4GB GDDR5 (128-bit)
 • Cores: 768 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1455 MHz / 1341 MHz
 • Output: DisplayPort / HDMI / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 3
 • Multi-GPU Technology: No
 • Card Dimension (mm): 215 x 112 x 38 mm
 • Power connectors: No
 • Power consumption: 75 W
 • Recommended PSU: 300 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: GTX1050 Gaming X 2G
 • Chip GPU: NVIDIA® GeForce® GTX 1050
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 2GB GDDR5 (128-bit)
 • Cores: 640 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1556 MHz / 1442 MHz (OC Mode)
 • Output: DisplayPort (Version 1.4) / HDMI (Version 2.0) / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 3
 • Multi-GPU Technology: No
 • Card Dimension (mm): 229 x 131 x 39 mm
 • Power connectors: 6-pin x 1
 • Power consumption: 75 W
 • Recommended PSU: 300 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: RX Vega 64 8G
 • Chip GPU: Radeon™ RX Vega 64
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 8GB HBM2
 • Cores: 4096 Units (64 CU)
 • Boost / Base Core Clock: 1546 MHz / 1247 MHz
 • Output: DisplayPort x 3 / HDMI
 • Maximum Displays: 4
 • Multi-GPU Technology: Crossfire™, 4-Way (Bridgeless)
 • Card Dimension (mm): 280 x 127 x 40 mm
 • Power connectors: 8-pin x 2
 • Power consumption: 295 W
 • Recommended PSU: 750 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: RX 580 ARMOR 8G OC
 • Chip GPU: Radeon™ RX 580
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 8GB GDDR5 (256-bit)
 • Cores: 2304 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1366 MHz / 1257 MHz
 • Output: DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 5
 • Multi-GPU Technology: Crossfire™, 2-Way (Bridgeless)
 • Card Dimension (mm): 269 x 125 x 38 mm
 • Power connectors: 8-pin x 1
 • Power consumption: 185 W
 • Recommended PSU: 500 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm

 • Hãng: MSI
 • Model/ PN: RX 570 GAMING X 4G
 • Chip GPU: Radeon™ RX 570
 • PCI: PCI Express x16 3.0
 • Memory: 4GB GDDR5 (256-bit)
 • Cores: 2048 Units
 • Boost / Base Core Clock: 1293 MHz
 • Output: DisplayPort x 2 / HDMI x 2 / DL-DVI-D
 • Maximum Displays: 5
 • Multi-GPU Technology: Crossfire™, 2-Way (Bridgeless)
 • Card Dimension (mm): 276 x 142 x 39 mm
 • Power connectors: 8-pin x 1
 • Power consumption: 120 W
 • Recommended PSU: 450 W
 • Bảo Hành: 3 năm

Xem thêm