Trang chủ Sản phẩm Camera CP PLus

Camera CP PLus

Trang chủ Sản phẩm Camera CP PLus
 • Hãng:  CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-UNC-VA13L3-MW
 • Công nghệ:  IP
 • Kiểu dáng:  CUBE
 • Độ phân giải:  1.3M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:  25/30FPS@720P
 •  Ống kính:  2.3mm
 • Hồng ngoại:  
 • Chế độ ngày/đêm:  AUTO
 • Cân bằng trắng:  AUTO
 • Bù sáng:  AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  
 • Nguồn cấp:  DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:  76mm x 64.5mm x 107mm
 • Bảo hành:  24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:  CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-UNC-VA13L3-MW
 • Công nghệ:  IP
 • Kiểu dáng:  DOME
 • Độ phân giải:  1.3M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:  25/30FPS@720P
 •  Ống kính:  2.3mm
 • Hồng ngoại:  KHOẢNG CÁCH 30M
 • Chế độ ngày/đêm:  AUTO
 • Cân bằng trắng:  AUTO
 • Bù sáng:  AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  IP67 & IK10
 • Nguồn cấp:  DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:  Φ 110mm × 81mm
 • Bảo hành:  24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:  CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-UNC-TA10L3S
 • Công nghệ:  IP
 • Kiểu dáng:  BULLET
 • Độ phân giải:  1.0M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:  25/30FPS
 •  Ống kính:  3.6mm fixed lens (2.8mm optional)
 • Hồng ngoại:  KHOẢNG CÁCH 30M
 • Chế độ ngày/đêm:  AUTO
 • Cân bằng trắng:  AUTO
 • Bù sáng:  AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  IP67
 • Nguồn cấp:  DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:  Φ70mm×165mm
 • Bảo hành:  24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:  CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-UNC-TA13L3-MW
 • Công nghệ:  IP
 • Kiểu dáng:  BULLET
 • Độ phân giải:  1.3M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:  25/30FPS
 •  Ống kính:  3.6mm (2.8mm optional)
 • Hồng ngoại:  KHOẢNG CÁCH 30M
 • Chế độ ngày/đêm:  AUTO
 • Cân bằng trắng:  AUTO
 • Bù sáng:  AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  IP67
 • Nguồn cấp:  DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:  Φ70mm × 165mm
 • Bảo hành:  24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:  CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-UNC-TA20L3S
 • Công nghệ:  IP
 • Kiểu dáng:  BULLET
 • Độ phân giải:  2.0M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:  25/30FPS
 •  Ống kính:  3.6mm fixed lens (6mm optional)
 • Hồng ngoại:  KHOẢNG CÁCH 30M
 • Chế độ ngày/đêm:  AUTO
 • Cân bằng trắng:  AUTO
 • Bù sáng:  AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  IP67
 • Nguồn cấp:  DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:  Φ70mm × 165mm
 • Bảo hành:  24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:  CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-UNC-DA10L3S
 • Công nghệ:  IP
 • Kiểu dáng:  DOME
 • Độ phân giải:  1.0M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:  25/30FPS
 •  Ống kính:  3.6mm fixed lens (2.8mm optional)
 • Hồng ngoại:  KHOẢNG CÁCH 30M
 • Chế độ ngày/đêm:  AUTO
 • Cân bằng trắng:  AUTO
 • Bù sáng:  AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  IP67
 • Nguồn cấp:  DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:  Φ84mm×108mm
 • Bảo hành:  24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:  CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-VCG-ST24L2
 • Công nghệ:  HDCVI HDx, AHD, CVBS và HDTVI
 • Kiểu dáng:  BULLET
 • Độ phân giải:  2.4M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:  25/30FPS
 •  Ống kính:  3.6mm
 • Hồng ngoại:  KHOẢNG CÁCH 20M
 • Chế độ ngày/đêm:  AUTO
 • Cân bằng trắng:  AUTO
 • Bù sáng:  AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  IP66
 • Nguồn cấp:  DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:  185mm x 68.5mm x 77.3mm
 • Bảo hành:  24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:    CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-VCG-ST20R5
 • Công nghệ:    HDCVI HDx, AHD, CVBS và HDTVI
 • Kiểu dáng:    BULLET
 • Độ phân giải:     2.0M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:    25/30FPS
 •  Ống kính:     8mm
 • Hồng ngoại:    KHOẢNG CÁCH 50M
 • Chế độ ngày/đêm:     AUTO
 • Cân bằng trắng:    AUTO
 • Bù sáng:     AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  IP66
 • Nguồn cấp:    DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:    156mm x 92mm x 107mm
 • Bảo hành:    24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:    CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-VCG-ST24FL5
 • Công nghệ:    HDCVI HDx, AHD, CVBS và HDTVI
 • Kiểu dáng:    BULLET
 • Độ phân giải:     2.4M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:    25/30FPS
 •  Ống kính:     2.8-12mm
 • Hồng ngoại:    KHOẢNG CÁCH 50M
 • Chế độ ngày/đêm:     AUTO
 • Cân bằng trắng:    AUTO
 • Bù sáng:     AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  
 • Nguồn cấp:    DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:    240mm x 88.8mm x 88.8mm
 • Bảo hành:    24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:    CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-VCG-SD20FL4
 • Công nghệ:    HDCVI HDx, AHD, CVBS và HDTVI
 • Kiểu dáng:  DOME
 • Độ phân giải:     2.0M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:    25/30FPS
 •  Ống kính:  2.8-12mm
 • Hồng ngoại:    KHOẢNG CÁCH 40M
 • Chế độ ngày/đêm:     AUTO
 • Cân bằng trắng:    AUTO
 • Bù sáng:     AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  
 • Nguồn cấp:    DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:    0.4W(2.5W after IR LED Powered on)
 • Bảo hành:    24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:    CP PLUS
 • Model/ PN:    CP-VCG-ST20L2
 • Công nghệ:    HDCVI HDx, AHD, CVBS và HDTVI
 • Kiểu dáng:    BULLET
 • Độ phân giải:     2.0M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:    25/30FPS
 •  Ống kính:     3.6mm Lens (6 mm Optional)
 • Hồng ngoại:    KHOẢNG CÁCH 20M
 • Chế độ ngày/đêm:     AUTO
 • Cân bằng trắng:    AUTO
 • Bù sáng:     AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:  IP66
 • Nguồn cấp:    DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:    185mm x 68.5mm x 77.3mm
 • Bảo hành:    24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:    CP PLUS
 • Model/ PN:    CP-VCG-SD20L2
 • Công nghệ:    HDCVI HDx, AHD, CVBS và HDTVI
 • Kiểu dáng:    DOME
 • Độ phân giải:     2.0M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:    25/30FPS
 •  Ống kính:     3.6mm Lens (6 mm Optional)
 • Hồng ngoại:    KHOẢNG CÁCH 20M
 • Chế độ ngày/đêm:     AUTO
 • Cân bằng trắng:    AUTO
 • Bù sáng:     AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:    
 • Nguồn cấp:    DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:    99.85mm x 99.85mm x 69.80mm
 • Bảo hành:    24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:  CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-VCG-SD10L2
 • Công nghệ:  HDx, AHD, HDCVI, CVBS và HDTVI
 • Kiểu dáng:  DOME
 • Độ phân giải:  1.0M
 • Cảm biến hình ảnh   
 • Tốc độ khung hình :  25/30FPS
 • Ống kính:  3.6mm (2.8 mm Optional)
 • Hồng ngoại:  khoảng cách 20m
 • Chế độ ngày/đêm:  Auto
 •  Cân bằng trắng :   Auto
 •  Bù sáng  Auto
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước : IP66
 • Nguồn cấp:  DC12V(+/-10%)
 • Giao thức     
 • Kích thước:  99.85mm x 99.85mm x 69.80mm

Xem thêm

 • Hãng:    CP PLUS
 • Model/ PN:    CP-VCG-ST10L2
 • Công nghệ:    HDCVI HDx, AHD, CVBS và HDTVI
 • Kiểu dáng:    BULLET
 • Độ phân giải:     1.0M
 • Cảm biến hình ảnh 
 • Tốc độ khung hình:    25/30FPS
 •  Ống kính:     3.6mm (2.8 mm Optional)
 • Hồng ngoại:    KHOẢNG CÁCH 20M
 • Chế độ ngày/đêm:     AUTO
 • Cân bằng trắng:    AUTO
 • Bù sáng:     AUTO
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước:    IP66
 • Nguồn cấp:    DC12V(+/-10%)
 • Giao thức:       
 • Kích thước:    185mm x 68.5mm x 77.3mm
 • Bảo hành:    24 THÁNG

Xem thêm

 • Hãng:  CP PLUS
 • Model/ PN:  CP-VCG-T20L3
 • Công nghệ:  HDCVI
 • Kiểu dáng:   BULLET
 • Độ phân giải:  2.0M
 • Cảm biến hình ảnh   
 • Tốc độ khung hình :  25/30FPS
 • Ống kính:  6mm
 • Hồng ngoại:  khoảng cách 30m
 • Chế độ ngày/đêm:  Auto
 •  Cân bằng trắng :   Auto
 •  Bù sáng  Auto
 • Phát hiện chuyển động 
 • Chống nước : IP66
 • Nguồn cấp:  DC12V(+/-10%)
 • Giao thức     
 • Kích thước:  179.3mm x 63mm x 63mm

Xem thêm