Trang chủ Sản phẩm CP Plus

CP Plus

Trang chủ Sản phẩm CP Plus
 • Sản phẩm:  CP-UNR-216T2-V2
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UNR-216T2-V2
 • Công nghệ:  IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  16 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264+/ H.264
 • Dung lượng lưu trữ:  2 SATA HDD dung lượng lên tới 12T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  RJ45
 • Kích thước:  375mm x 275mm x 53mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UNR-216T1-V2
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UNR-216T1-V2
 • Công nghệ:  IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  16 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264+/ H.264
 • Dung lượng lưu trữ:  1 SATA HDD dung lượng lên tới 6T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  RJ45
 • Kích thước:  260mm x 224.9mm x 47.6mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UNR-204T1-V2
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UNR-204T1-V2
 • Công nghệ:  IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  4 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264+ /H.264/MJPEG
 • Dung lượng lưu trữ:  1 SATA HDD dung lượng lên tới 6T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  RJ45
 • Kích thước:  260mm x 224.9mm x 47.6mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UNR-208T1-V2
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UNR-208T1-V2
 • Công nghệ:  IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  8 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264+ /H.264/MJPEG
 • Dung lượng lưu trữ:  1 SATA HDD dung lượng lên tới 6T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  RJ45
 • Kích thước:  260mm x 224.9mm x 47.6mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-ER-1602K1-T
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-ER-1602K1-T
 • Công nghệ:  AHD, TVI,CVI, CVBS, IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  16 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:  1 SATA HDD dung lượng lên tới 8T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  255mm x 236mm x 44mm
 • Thông tin khác:  2 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-ER-0404K1-T
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-ER-0404K1-T
 • Công nghệ:  HDCVI/Analog/IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  4 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:  1 SATA HDD dung lượng lên tới 8T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  255mm x 236mm x 44mm
 • Thông tin khác:  4 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UVR-0804K2
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UVR-0804K2
 • Công nghệ:  HDCVI/Analog/IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  8 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:   2 SATA HDD dung lượng lên tới 8T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  375mm × 285mm × 55mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UVR-1601K1-V3
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UVR-1601K1-V3
 • Công nghệ:  HDCVI/Analog/IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  16 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:   1 SATA HDD dung lượng lên tới 6T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  260mm x 220mm x 40mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UVR-1601E1-V3
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UVR-1601E1-V3
 • Công nghệ:  HDCVI/Analog/IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  16 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:   1 SATA HDD dung lượng lên tới 6T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  260mm × 220mm × 40 mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UVR-0801K1-V3
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UVR-0801K1-V3
 • Công nghệ:  HDCVI/Analog/IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  8 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:   1 SATA HDD dung lượng lên tới 6T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  260mm x 220mm x 40mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UVR-1601E2-V3
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UVR-1601E2-V3
 • Công nghệ:  HDCVI/Analog/IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  16 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:   2 SATA HDD dung lượng lên tới 12T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  375mm × 285mm × 55mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UVR-1601E1
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UVR-1601E1
 • Công nghệ:  HDCVI/Analog/IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  16 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:   1 SATA HDD dung lượng lên tới 6T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  260mm × 220mm × 40 mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UVR-0801E1-V3
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UVR-0801E1-V3
 • Công nghệ:  HDCVI/Analog/IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  8 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:   1 SATA HDD dung lượng lên tới 6T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  260mm × 220mm × 40 mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-UVR-0401E1-V3
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-UVR-0401E1-V3
 • Công nghệ:  HDCVI/Analog/IP
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  4 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:   1 SATA HDD dung lượng lên tới 6T
 • Phần mềm:  iCMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  260mm × 220mm × 40 mm
 • Thông tin khác:  1 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm

 • Sản phẩm:  CP-ER-H0804K1
 • Hãng:  CPPLUS
 • Model/ PN:  CP-ER-H0804K1
 • Công nghệ:  AHD-HD
 • Kiểu dáng:  Hình chữ nhật
 • Số kênh:  8 Kênh
 • Chuẩn nén:  H.264
 • Dung lượng lưu trữ:   1 SATA HDD dung lượng lên tới 6T
 • Phần mềm:  RMOB
 • Tốc độ dữ liệu:  RJ45 10M/100M
 • Đầu ra Video:  BNC
 • Kích thước:  255mm x 236mm x 44mm
 • Thông tin khác:  4 kênh âm thanh
 • Bảo hành:  2 Năm

Xem thêm