Trang chủ Sản phẩm Gamingpage 3

Gaming

Trang chủ Sản phẩm Gamingpage 3
  • Socket: AM4
  • Số nhân: 8
  • Số luồng: 16
  • Xung cơ bản: 3GHz
  • Xung tối đa: 3.7GHz
  • Bộ nhớ đệm: 20MB
  • Điện năng tiêu thụ: 65W
  • Tản nhiệt: Wraith Spire (LED)
  • Bộ nhớ tối đa: 2677Mhz
  • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
  • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
  • Tích hợp đồ họa: không
  • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 6
 • Số luồng: 12
 • Xung cơ bản: 3.6GHz
 • Xung tối đa: 4.0GHz (Turbo Boost)
 • Bộ nhớ đệm: 19.5MB
 • Điện năng tiêu thụ: 95W
 • Tản nhiệt: không
 • Bộ nhớ tối đa: 2667Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Socket: AM4
 • Số nhân: 8
 • Số luồng: 16
 • Xung cơ bản: 3.6GHz
 • Xung tối đa: 4.0GHz (Turbo Boost)
 • Bộ nhớ đệm: 20MB
 • Điện năng tiêu thụ: 95W
 • Tản nhiệt: không
 • Bộ nhớ tối đa: 2667Mhz
 • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
 • Kênh bộ nhớ tối đa: 2
 • Tích hợp đồ họa: không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

  • Socket: TR4
  • Số nhân: 12
  • Số luồng: 24
  • Xung cơ bản: 3.5GHz
  • Xung tối đa: 4.0GHz
  • Bộ nhớ đệm: 38MB
  • Điện năng tiêu thụ: 180W
  • Tản nhiệt: không
  • Bộ nhớ tối đa: 2667Mhz
  • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
  • Kênh bộ nhớ tối đa: 4
  • Tích hợp đồ họa: không
  • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

  • Socket: TR4
  • Số nhân: 16
  • Số luồng: 32
  • Xung cơ bản: 3.4GHz
  • Xung tối đa: 4.0GHz
  • Bộ nhớ đệm: 40MB
  • Điện năng tiêu thụ: 180W
  • Tản nhiệt: không
  • Bộ nhớ tối đa: 2667Mhz
  • Hỗ trợ bộ nhớ: DDR4
  • Kênh bộ nhớ tối đa: 4
  • Tích hợp đồ họa: không
  • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm