Trang chủ Sản phẩm Ram Apacer

Ram Apacer

Trang chủ Sản phẩm Ram Apacer
 • Loại RAM: DDR4 (Kit 2 x 8G)
 • Dung lượng: 16GB
 • Bus: 3000
 • Cas:16
 • Tản nhiệt: Có
 • Led: RGB
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Loại RAM: DDR4 (Kit 2 x 8G)
 • Dung lượng: 16GB
 • Bus: 2666
 • Cas:16
 • Tản nhiệt: Có
 • Led: RGB
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Loại RAM: DDR4
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus: 2666
 • Cas:16
 • Tản nhiệt: Có
 • Led: RGB
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Loại RAM: DDR4
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus: 2400
 • Cas:16
 • Tản nhiệt: Có
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Loại RAM: DDR4
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus: 2400
 • Cas:16
 • Tản nhiệt: Có
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Loại RAM: DDR4
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus: 2666
 • Cas:19
 • Tản nhiệt: Không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Loại RAM: DDR4
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus: 2400
 • Cas:19
 • Tản nhiệt: Không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Loại RAM: DDR4
 • Dung lượng: 4GB
 • Bus: 2400
 • Cas:17
 • Tản nhiệt: Không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Loại RAM: DDR4
 • Dung lượng: 8GB
 • Bus: 2666
 • Cas:19
 • Tản nhiệt: Không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Loại RAM: DDR4
 • Dung lượng: 4GB
 • Bus: 2666
 • Cas:19
 • Tản nhiệt: Không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm

 • Loại RAM: DDR4
 • Dung lượng: 4GB
 • Bus: 2400
 • Cas:17
 • Tản nhiệt: Không
 • Bảo hành: 3 năm

Xem thêm