Hotline: (28) 3512 3959

Elite cung cấp trọn vẹn sản phẩm/giải pháp của VMware

Bao gồm: Ảo hóa Máy chủ, Ảo hóa Mạng, Ảo hóa Máy trạm, Điện toán đám mây lai… Giao diện thân thiện, nhiều tính năng cao cấp, hỗ trợ nhiều hệ điều hành, bảo mật ưu việt, đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh


Chuyển đến thanh công cụ