Hotline: (28) 3512 3959

Elite chuyên phân phối

  • Phần cứng: máy chủ cơ sở dữ liệu với thiết kế nhỏ gọn, chiếm ít không gian đồng thời lại tăng tốc độ truy cập thông tin lưu trữ
  • Cơ sở dữ liệu: giải pháp hệ quản trị cơ sở dữ liệu tốt nhất, độ tin cậy cao, tối thiểu hóa chi phí lưu trữ dữ liệu, bảo mật dữ liệu tốt nhất.

Chuyển đến thanh công cụ