Hotline: (28) 3512 3959

Elite phân phối sản phẩm HPE bao gồm:

  • Server: cung cấp hiệu suất tối ưu, khả năng mở rộng tuyệt vời, quản lý dễ dàng, giá cả lại rất hợp lý và có nhiều tùy chọn cho mọi khách hàng.
  • Storage: dễ dàng chia sẻ, lưu trữ và quản lý thông tin, mở rộng lưu trữ, cung cấp giải pháp khôi phục dữ liệu một cách nhanh chóng
Chuyển đến thanh công cụ