Hotline: (28) 3512 3959

Elite phân phối sản phẩm CP Plus bao gồm:

  • Camera: bao gồm camera analog và camera IP. Dẫn đầu trong lĩnh vực hệ thống camera và các giải pháp bảo vệ an toàn, chất lượng hoàn hảo và chi phí cạnh tranh.
  • Đầu ghi: bao gồm DVR và NVR. Sản phẩm chất lượng cao, giải pháp tối ưu với giá cả hợp lý.

Chuyển đến thanh công cụ