Hotline: (08) 3512 3959

Khách mời quan tâm lắng nghe những chia sẻ về công nghệ của CP Plus

Các khách mời chụp hình lưu niệm cùng nhà tổ chức