Hotline: (08) 3512 3959

Các khách mời chụp hình lưu niệm cùng nhà tổ chức